“รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (สายสนับสนุน)


🟢 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง “รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (สายสนับสนุน) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2566 ครั้งที่ 14”

☑️ ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

☑️ ประจำ : คณะพยาบาลศาสตร์

⚫️ สามารถอ่านประกาศและรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้ที่ : https://drive.google.com/…/1DITa7DylL…/view…

⚫️ สมัครสอบคัดเลือกได้ที่เว็บไซต์ : https://jobs.psru.ac.th/show_by_type_detail.php?year=2566&type=1&job_id=IqwAFj2BQjYEaU1pU19SZWN1aXRtZW50=0NiZqdmYiIo

#nurse
#nursePSRU
#รับสมัครงาน
#รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์