รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล


🟣 ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

🟣 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ภาคพิเศษ) (ภาคทฤษฎี เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์ ภาคปฏิบัติ เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์) ประจำปีการศึกษา 2567

🟣 อ่านประกาศเพิ่มเติมได้ที่ : https://drive.google.com/…/1cKRpiiJA6zdb8wxlSsN…/view…

📞 ติดต่อสอบถาม : สำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 0-5526-7057