ร่วมทำบุญถวายเพลพระสงฆ์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2566


▪️ วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. คณะพยาบาลศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด วรรณพรศิริ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์กวินวรา นาวินประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิจัย อาจารย์ศิลปชัย ฝั้นพะยอม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมทำบุญถวายเพลพระสงฆ์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ของคณะครุศาสตร์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมและชมรมอาจารย์อาวุโส มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ณ ศาลาพิบูลวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)

รับชมรูปภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่