วันนวมินทรมหาราช


ธ สถิตในดวงใจ

ไทยนิรันดร์

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

วันนวมินทรมหาราช

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม