วันพยาบาลสากล ประจำปี 2567


✨ International Nurses Day 2024 ✨

“วันพยาบาลสากล ประจำปี 2567”

“Our Nurses. Our Future. The economic power of care.”

พยาบาล คือ อนาคตและอำนาจทางเศรษฐกิจในการดูแลสุขภาพ