วันพยาบาลสากล

12 พฤษภาคม “วันพยาบาลสากล”

“มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล” ผู้ก่อตั้งกำเนิดวิชาชีพการพยาบาล เป็นผู้มีอุดมการณ์ ตั้งใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อมวลมนุษย์อย่างแท้จริง จนได้รับการยกย่องและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

“Our Nurses. Our Future. Value, protect, respect and invest in our nurses for a sustainable future for nursing and health care!” (พยาบาลคืออนาคตของเรา : ร่วมกันให้คุณค่า ให้เกียรติและลงทุนเพื่อการพัฒนาวิชาชีพและการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน)

#วันพยาบาลสากล
#InternationalNursesDay