“วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2566“


▪️ วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีถวายอาศิรวาทราชสดุดีแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี “เนื่องในวโรกาสครบรอบ 123 ปี แห่งการเสด็จพระราชสมภพ“ นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ผศ.ดร.อัศนี วันชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พร้อมด้วยองค์กรวิชาชีพการพยาบาล นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

▪️คณะพยาบาลศาสตร์ โดยอาจารย์กวินวรา นาวินประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิจัย คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด ในพิธีถวายอาศิรวาทราชสดุดี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องใน “วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2566“ และถวายอาศิรวาทราชสดุดีและกิจกรรมเทิดพระเกียรติเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาลและต่อพสกนิกรชาวไทย ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์ฯ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช