สานสัมพันธ์พี่-น้อง


ภาพบรรยากาศกิจกรรม” สานสัมพันธ์พี่-น้อง🪻

💜นักศึกษาพยาบาลรุ่นที่ 6 คณะพยาบาลศาสตร์🤍

📍วันที่ 26 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ ชั้น2

รูปภาพเพิ่มเติม