หล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2567


✨ บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2567 เพื่อให้พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมตามวิถีไทย วิถีพุทธ สืบทอดประเพณีสำคัญที่มีมายาวนานให้คงอยู่สืบไป ณ ศาลาพิบูลภักดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)

รูปภาพเพิ่มเติม