อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นฯแก่ผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567


เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567 คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานแก่ผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ ห้อง ฉ.801 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)

รูปภาพเพิ่มเติม