เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10


ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2567 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดย อาจารย์มลฤดี โพธิ์พิจารย์ พร้อมด้วยนายพีรพัฒน์ รัญระนาและนายธนบูรณ์ โพธิ์อ่อน นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 ร่วมประชุมเครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย การประชุมถอดบทเรียนแผนงานส่งเสริมสมรรถนะของอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ ครั้งที่ 10 เรื่อง “ก้าวอย่างมีเป้าหมาย : ชมรมนักศึกษาพยาบาล สร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่” โดยมีรองศาสตราจารย์สุปราณี เสนาดิสัย ประธานเครือข่ายฯ กล่าวเปิดโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤดี ปุงบางกระดี่ ประธานแผนงานฯและทีมคณะกรรมการ พร้อมด้วยกลุ่มเป้าหมายอาจารย์ที่ปรึกษาและตัวแทนชมรมนักศึกษาพยาบาลทั่วประเทศเข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมทีเค พาเลซฯ กรุงเทพมหานคร

รูปภาพเพิ่มเติม