เปิดระบบ แฟ้มสะสมผลงานรอบ 1


“ก้าวมาเป็นส่วนหนึ่งในมหาวิทยาลัยแห่งความสุข”

เปิดระบบออนไลน์ 6-26 พฤศจิกายน 2566 ยื่นพอร์ตด้วยตนเอง / หรือผ่านเว็บไซต์

☎️ โทร. 06-1912-8976

#แฟ้มสะสมผลงานรอบ1

#TCAS67มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม