เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี


🟢 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาตรี (เทียบโอน, ต่อเนื่อง) ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567

🔘 รอบที่ 1 : แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

🔘 เปิดรับสมัคร 6 – 26 พฤศจิกายน 2566

☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : งานรับเข้า ทะเบียนและประมวลผลการศึกษา กองบริการการศึกษา 055-267050, 06-1912-8976 หรือ Line : @reg.psru หรือทางเว็บไซด์ คลิ้ก