เปิดรับสมัครบุคคลเข้าอบรม “หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

▪️ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าอบรม “หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ภาคพิเศษ เรียนทฤษฎีวันเสาร์-อาทิตย์, เรียนปฏิบัติวันจันทร์-ศุกร์) ประจำปีการศึกษา 2567” 💥 รุ่นที่ 5 💥

✅ กำหนดการรับสมัคร : เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม – 15 มีนาคม 2567

✅ ช่องทางการรับสมัคร
🔴 สมัครด้วยตนเองได้ที่ : คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) ห้องสำนักงานคณบดี ชั้น 1
** เฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 15.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ **
🔴 ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม เลขที่ 156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 (ระบุหน้าซอง : สมัครเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2567)

**หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้สมัครอยู่ในระหว่างการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ให้ใช้ “สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน 5 เทอม” แทนสำเนาใบรับรองวุฒิการศึกษา**

✅ ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครจำนวน 200 บาท

✅ ประกาศรับสมัคร / ใบสมัคร : คลิ้กที่นี่

✅ สอบถามรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ : คลิ้กที่นี่