เปิดรับสมัครบุคคลเข้าอบรม “หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ภาคพิเศษเรียนทฤษฎีวันเสาร์-อาทิตย์, เรียนปฏิบัติวันจันทร์-ศุกร์) ประจำปีการศึกษา 2566”


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

▪️ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าอบรม “หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ภาคพิเศษเรียนทฤษฎีวันเสาร์-อาทิตย์, เรียนปฏิบัติวันจันทร์-ศุกร์) ประจำปีการศึกษา 2566”

✅ กำหนดการรับสมัคร

– เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม – 15 กรกฎาคม 2566

✅ วิธีการสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร

– ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ : คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) ห้องสำนักงานคณบดี ชั้น 1

** เฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00-15.00 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ **

✅ ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครจำนวน 200 บาท

✅ ประกาศรับสมัคร / ใบสมัคร : คลิ้ก

✅ สอบถามรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ : คลิ้ก

💥 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกต่อผู้ที่สนใจสมัครอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล สามารถส่งเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัครมาทางไปรษณีย์ได้นะคะ

📭 ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 (สมัครอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล)

✅ หากเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารแล้วจะติดต่อกลับไปเพื่อแจ้งช่องทางในการชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 200 บาทค่ะ