โครงการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานแก่ผู้นำนักศึกษา


🏥 โครงการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานแก่ผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

🔴 ในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567

🔴ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป

☑️ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ ห้อง ฉ.801 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)