โครงการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน


เมื่อวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ โดยสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จัด ”โครงการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานแก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566“ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ ห้อง ฉ.801 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)

▪️ สามารถดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่