โครงการอบรมสุขภาพจิตและโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐาน


เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2567 ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม นำโดยอาจารย์กวินวรา นาวินประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิจัย ร่วมกับคณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุและภาควิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ให้บริการวิชาการให้กับข้าราชการตำรวจ กก.ตชด.31 ใน “โครงการอบรมสุขภาพจิตและโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐาน” ให้กับข้าราชการตำรวจ กก.ตชด.31 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31

โดยมี พ.ต.ท.ฐิติพงษ์ ชื่นสมบัติ รอง ผกก.ตชด.31 เป็นประธานเปิด พร้อมด้วย พ.ต.ท.ราชัน เฟืองแก้ว ผบ.ร้อย ตชด.311, พ.ต.ท.เศกฤทธิ์ สยมชัย ผบ.ร้อย ตชด.313, เจ้าหน้าที่ประจำหมวดแพทย์ ร้อย ตชด.311 และข้าราชการตำรวจเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ อาคารเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก กก.ตชด.31

รูปภาพเพิ่มเติม