🟢 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาตรี (เทียบโอน, ต่อเนื่อง) ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567

🔘 รอบที่ 1 : แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

🔘 เปิดรับสมัคร 6 – 26 พฤศจิกายน 2566

🔴 ประกาศรับสมัคร (การรับสมัครคุณสมบัติแต่ละสาขาวิชา) : https://drive.google.com/…/13nAt7nDkiBMxLJJui4hmO2…/view

🔴 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://reg.psru.ac.th

🟢 สมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ : https://sites.google.com/psru.ac.th/psru67

☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : งานรับเข้า ทะเบียนและประมวลผลการศึกษา กองบริการการศึกษา 055-267050, 06-1912-8976 หรือ Line : @reg.psru